Opći uvjeti poslovanja

OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: MZD društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Skraćeni naziv: MZD d.o.o.

Sjedište: Zagreb, Ulica Nikole Tomašića 10

Adresa ureda: Zagreb, Ulica Nikole Tomašića 10

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Poslovna banka i broj žiro računa IBAN: HR6023900011101029980

OIB: 85549416037

MBS: 081148506

Osoba ovlaštena za zastupanje: Aleksandra Preložiček

Adresa elektroničke pošte: info@mzd.hr

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa MZD društvom s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb, Ulica Nikole Tomašića 10 ( dalje u tekstu: MZD d.o.o.) u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježi primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na:

 • Cijenu i način plaćanja,
 • Glavna obilježja proizvoda,
 • Postupak sklapanja ugovora,
 • Opis načina isporuke i troškova dostave,
 • Opće informacije,
 • Odricanje od odgovornosti,
 • Trenutak sklapanja ugovora

 

Prodavatelj može prema svom izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač. Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.marijanskitavjet.hr/crobuy , isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy  predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je Internet i elektronička pošta.

Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati ponudu kupca te sve navedeno na stranicama www.marijanskitavjet.hr/crobuy predstavlja poziv na stavljanje ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave.

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka. Sadržaj web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.marijanskitavjet.hr/crobuy.

MZD d.o.o. zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave. Uz fotografiju proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena.  Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupovina se obavlja na web stranicama MZD d.o.o. www.marijanskitavjet.hr/crobuy ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.

Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. MZD d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektroničkom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži detaljne informacije o kupnji i slanju paketa.)

U slučaju da MZD d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti djelatnik MZD d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici. Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg mjesta na svijetu.

 1. Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima
 2. Narudžba proizvoda obavlja se elektroničkim putem
 3. Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je paket poslan.
 4. Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti MZD d.o.o. o istom na adresu e-pošte info@mzd.hr.
 5. Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte info@mzd.hr ili na broj telefona 091/577-2214 svaki radni dan u vremenu od 8 – 16 sati.
 6. U slučaju da MZD d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonski ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik MZD d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.
 7. U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati MZD d.o.o. na adresu e-pošte info@mzd.hr ili na broj telefona091/577-2214 radnim danom u vremenu od 8 – 16 sati.

CIJENA PROIZVODA I NAČIN PLAĆANJA

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

 • Kreditnom karticom – plaćanje izravno putem interneta, korištenjem servisa za plaćanje karticama: MasterCard, Maestro i VISA.

Kupci s teritorija Republike Hrvatske imaju, uz mogućnost plaćanja kreditnim dodatne mogućnosti plaćanja:

 • Plaćanje u sjedištu prodavatelja u Zagrebu, ulica Nikole Tomašića10  – omogućuje kupcu da iznos narudžbe plati direktno u sjedištu prodavatelja i odmah preuzme proizvod bez dodatne naplate troškova dostave.
 • Uplatom na račun – na adresu e-pošte navedenu kod narudžbe šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem Internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, na FINI i sl. Nakon zaprimanja uplate kupca šalju se naručeni artikli na adresu koju je kupac naznačio u narudžbi.

IZJAVA O SIGURNOSTI
HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer(SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

PODACI O DOSTAVI

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude kupca, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 5 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) po primitku uplate kupoprodajne cijene.

Ako kupac odabere način plaćanja u sjedištu prodavatelja, ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude, a proizvod će biti isporučen odmah nakon plaćanja proizvoda.

Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 8 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi; kupcu na adresi unutar Europske unije u roku od 15 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi; kupcu na adresi unutar Sjedinjenih Američkih Država i Kanade u roku od 15 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi, a kupcu na adresi unutar Republike Srbije te Bosne i Hercegovine u roku od 15 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi.

Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.

Ukoliko se plaćanje vrši bankovnom doznakom (virmanom ili Internet bankarstvom) kupac je dužan koristiti podatke za uplatu koje primi e-poštom od strane prodavatelja.

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u hrvatskim kunama. Uz cijenu u hrvatskim kunama, naznačena je cijena u američkim dolarima i eurima. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj kuna te kupac plaća trošak konverzije valuta.

OPIS NAČINA ISPORUKE PROIZVODA I TROŠKOVA DOSTAVE

Narudžbu MZD d.o.o.dostavlja u rokovima navedenima pod „Cijena proizvoda i način plaćanja“ te „Podaci o dostavi“. Dostava proizvoda vrši se putem dostavnog partnera GLS za dostave na teritoriju Republike Hrvatske, Europske Unije, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, a dostava za narudžbe izvan Europe obavljat će se putem DHL dostavne službe.

MZD d.o.o. prije svake isporuke proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda.

TROŠKOVI DOSTAVE

Troškove dostave u cijelosti plaća kupac, osim ako je drugačije navedeno na stranici www.crobuy.hr .

MZD d.o.o. dostavu vrši unutar Republike Hrvatske, Europske Unije, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije te ostatak svijeta.

Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave.

Ukoliko MZD d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Kupac može prekinuti narudžbu ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan. Ukoliko MZD d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, MZD d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

OPĆE INFORMACIJE

Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy (dalje: web stranice) vlasnika MZD d.o.o. upoznati se s Općim uvjetima poslovanja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu e-pošte info@mzd.hr .

Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu MZD d.o.o.

MZD d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. MZD d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranice i usluga. MZD d.o.o. ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici može ponekad biti u prekidu ili privremeno nedostupan.
Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost.

MZD d.o.o. ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju www.marijanskitavjet.hr/crobuy web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.

MZD d.o.o. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.marijanskitavjet.hr/crobuy korisnicima u slučaju da se ista koristi na neprikladan način. MZD d.o.o. zadržava pravo odbiti pristup web stranici www.marijanskitavjet.hr/crobuy bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu www.marijanskitavjet.hr/crobuy koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti Neprimjereno korištenje web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

MZD d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.marijanskitavjet.hr/crobuy. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja. MZD d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja sa eventualnim promjenama.

MZD d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

Dužnost je i obveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. MZD d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi se osiguralo poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa. Izmjene Općih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama www.marijanskitavjet.hr/crobuy

UVJETI POVRATA I REKLAMACIJE

MZD d.o.o. (dalje: prodavatelj) odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumjeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji:

 1. Ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. Ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. Ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene odnosno propisane,
 4. Kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. Ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od mjesec dana od dana kada je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od jedne godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao uočiti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tome obavijestiti prodavatelja u roku od jedan mjesec računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne jedna godina od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka jedne godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka, prodavatelj može imati jednu od slijedećih obveza, sve u skladu sa pravilima Zakona o obveznim odnosima:

 • uklanjanje nedostatka,
 • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 • sniženje cijene,
 • raskid ugovora.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenog u Općim uvjetima poslovanja, tada primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.

Pravo na jednostrani raskid

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevozni, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom Izjavom poslanom poštom na adresu MZD d.o.o. Ulica Nikole Tomašića 10, Zagreb ili elektroničkom poštom na  info@mzd.hr u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka strana je dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Sve izravne troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja.

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima kada je:

 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana sa drugim stvarima,

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu MZD d.o.o. Ulica Nikole Tomašića 10, Zagreb, putem elektroničke pošte info@mzd.hr ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresu u Zagrebu, Ulica Nikole Tomašića 10.

Kako bi potrošaču MZD d.o.o. odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača MZD d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora MZD d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.marijanskitavjet.hr/crobuy te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se da isti ne koristi web stranicu www.marijanskitavjet.hr/crobuy i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

MZD d.o.o. zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača. Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite HT PAYWAY – sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

HT PAYWAY osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kad ih upišete u HT PAYWAY platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima HT PAYWAY sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tome potpuno sigurnima.

HT PAYWAY sustav sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijjim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost HT PAYWAY sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Opće odredbe

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korištenjem web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka MZD d.o.o., Ulica Nikole Tomašića 10, Zagreb, OIB: 85549416037 od korisnika fizičke osobe kao ispitanika.

MZD d.o.o. osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacije korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane uz kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

MZD d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opće uvjete poslovanja kako bi lakše razumjeli koje podatke MZD d.o.o. prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno MZD d.o.o. na adresu e-pošte info@mzd.hr.

Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.marijanskitavjet.hr/crobuy.

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy.

Promjene općih uvjeta zaštite osobnih podataka

MZD d.o.o. može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici www.marijanskitavjet.hr/crobuy. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici www.crobuy.hr.

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proućiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici www.marijanskitavjet.hr/crobuy.

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

Na inetrnetskoj stranici www.marijanskitavjet.hr/crobuy MZD d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika:

 • ime i prezime,
 • lozinku,
 • broj telefona,
 • adresa,
 • adresa e-pošte,
 • adresa slanja proizvoda,
 • adresa slanja računa,
 • poštanski broj,
 • grad,
 • spol,
 • datum rođenja,
 • tvrtka i OIB samo za tvrtke.

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa MZD d.o.o. sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, markentiška podrška, društva koja su povezana sa MZD d.o.o., javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju MZD d.o.o., a o čemu MZD d.o.o. vodi zbirke o osobnim podacima.

Kupac daje suglasnost da MZD d.o.o. može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unaprjeđenja usluga.

MZD d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i MZD d.o.o.l te sporječavanja eventualnih zlouporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga MZD d.o.o. koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. MZD d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

MZD d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe MZD d.o.o.

MZD d.o.o. se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko korisnici zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, MZD d.o.o. će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. MZD d.o.o. potrebne osobne podatke prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe kupca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.

MZD d.o.o. ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. MZD d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za sve predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

Voditelj zbirke osobnih podataka je MZD d.o.o.

Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne podatke o zbirci, a osobito sljedeće:

 • naziv zbirke,
 • naziv, odnosno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište odnosno adresu,
 • svrhu obrade,
 • pravni temelj uspostave zbirke podataka,
 • kategorije osoba na koje se podaci odnose,
 • vrste podataka sadržanih u zbirci podataka,
 • način prikupljanja i čuvanja podataka,
 • vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka,
 • osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu odnosno sjedište,
 • naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i inozemnog primatelja osobnih podataka te svrhe za to unošenje odnosno iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim propisom, odnosno pisanim pristankom osobe na koju se podaci odnose,
 • naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka je :

Tin Šunjić, info@mzd.hr, Ulica Nikole Tomašića 10.

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje Izjave o povjerljivosti.

Korisnik web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostaviti će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

 1. dati potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,
 2. dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
 3. omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
 4. dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
 5. dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,
 6. dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na se na njega odnosi.

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy u slučaju ako voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.

O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.marijanskitavjet.hr/crobuy kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, MZD d.o.o. može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

MZD d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy , unaprijedio rad stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unaprjeđenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave markentiških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti te analizirao upotrebu internetske stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da ga MZD d.o.o. i osobe navedene u ovim Općim uvjetima poslovanja, obavještavaju o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

Davanje osobnih podataka

Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da njegove osobne podatke MZD d.o.o. daje na korištenje osobama povezanim sa istim u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.

Ikakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dopune i ispravci osobnih podataka

MZD d.o.o. smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati MZD d.o.o. slanjem e-poruke na info@mzd.hr te zatražiti odgovarajuću dopuni, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

MZD d.o.o. preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

Zaštita podataka

MZD d.o.o. iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzeo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranici www.marijanskitavjet.hr/crobuy može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte.

Povjerljivost podataka trećih osoba

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na uporabu i korištenje podataka koje MZD d.o.o. prikuplja od ispitanika.

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinu njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, MZD d.o.o. preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. MZD d.o.o. nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Ostali podaci

Osim osobnih podataka, MZD d.o.o. može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranice, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima, a koje MZD d.o.o. omogućuje kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnika, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka MZD d.o.o. saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

Prema zakonu Europske unije, MZD d.o.o. obavještava korisnike da web stranica www.marijanskitavjet.hr/crobuy koristi kolačiće (cookies) kako bi mogla osigurati najvišu kvalitetu usluge.

Kolačići u pregledniku korisnika omogućuje MZD d.o.o. da osigura rad svih funkcija internetskog portala, da određene sadržaje prilagodi posebno za pojedinog korisnika i analizom posjeta stalno poboljšava internetski portal.

Kako se kolačići (Cookie) pohranjuju korisnik može podesiti u postavkama preglednika. U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja web portala, MZD d.o.o. mora na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (kolačića – engl. naziv cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. godine MZD d.o.o. je obvezan prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika.

Korištenjem web stranice www.marijanskitavjet.hr/crobuy korisnik pristaje na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti  mu mogu biti nedostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika od strane web stranice koju je posjetio. Kolačići obično spremaju postavke korisnika, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik ponovo otvori istu web stranicu Internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici.

Navedeno omogućava MZD d.o.o. da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je ime ili adresa e-pošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako korisnik navedeno omogući – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika.

Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ipak, korisnik može promijeniti svoje postavke Internet preglednika na način da isti može sam birati želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti na način da obriše spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju Internet preglednika i slično